Rozhovor s generálním ředitelem EA Josefem Bárou, otištěný v magazínu TTR (Travel Trade Gazette ČR)

Od hokeje k šachůmI to vás může napadnout při pohledu na pracovní stůl s šachovnicí pana Josefa Báry, předsedy představenstva a generálního ředitele EuroAgentur Hotels and Travel, a při vzpomínce na hokejové trofeje v pracovně jeho předchůdce pana Viliama Sivka.

Od hokeje k šachům

Ptala se Lenka Neužilová

Pane Báro, brzy to budou dva roky, co pan
Sivek prodal svou společnost současným ruským vlastníkům a vy jste z postu ředitele hotelu Best Western Kampa Praha v impériu pana Sivka přesídlil do čela „ruské“ EuroAgentur. Co se od té doby změnilo?

Pro mě osobně se změnilo přesně to, co říkáte, dostal jsem od nových akcionářů nabídku, kterou jsem přijal. Kromě změny akcionářské struktury došlo
navíc ke změně stylu řízení. Od rodinného, intuitivního vedení jsme přešli k čitelnější formě vzešlé
z přesných ekonomických analýz, které jsme provedli.

Ruští majitelé tedy do řízení nezasahují?

Samozřejmě jsou dány cíle, které jsou směrodatné, ale zjednodušeně lze říci, že pokud jsou plněny, máme prostor pro vlastní strategii včetně nových investic.

A jak se vyvíji ekonomická situace firmy? Není tajemstvím, že v momentě prodeje byla ve ztrátě.

Z provozní ztráty ve výši 35 milionů korun v roce 2010 jsme v roce 2011 vykázali kladný provozní hospodářský výsledek necelé tři miliony korun a letos je situace ještě lepší.

Jak jste toho za tak krátkou dobu a navíc v krizovém období dosáhli?

Především snižováním nákladů, ale stoupají i průměrné ceny a počty návštěvníků, kterých je v současné době o 8 procent více než loni.

Došlo vedle zvýšení počtu i ke změně národnostního složení vaší klientely?

Ano, v minulosti bylo mezi našimi hosty nejvíce Čechů, kteří dnes své místo přenechali Rusům a jsou 
v počtu příjezdů a přenocování na místě druhém.

Mají na zvýšení počtu ruských klientů vliv ruští majitelé?

V určitém smyslu ano, protože ruskými obchodními partnery jsme díky ruským majitelům vnímáni velmi pozitivně a mají k nám důvěru.

Platí stále, že Praha a Karlovy Vary jsou vaše nosné destinace?

Už ze zmíněného složení našich hostů je jasné, že pořadí oblíbenosti destinací zůstává. Pokulhávají
pouze městské destinace postavené na byznys klientele, která díky krizi více šetří. Přesto si myslím,
že v regionech máme potenciál a hotel, který považuji v našem portfoliu za nejhezčí, je rovněž mimo
Prahu, v Hradci Králové.

Jaká je současná filozofie firmy, bude se orientovat na východní trhy i nadále?

Z našeho pohledu je to logické, protože známe právní i daňovou problematiku českého, slovenského
a ruského trhu. Připravujeme nový projekt v Jerevanu a plány máme i v Ruské federaci, v Moskvě a na Urale.

Ve vašem portfoliu jsou více než čtyři desítky hotelů, jejichž budovy vám ale nepatří. Jakou strategii zastáváte v této oblasti?

Takto byla nastavena pravidla již v minulosti a my se jich stále držíme. Objekty buď pronajímáme, nebo pracujeme na bázi frančízy či smluv o řízení, kdy ředitel hotelu je náš zaměstnanec a my máme procenta
z obratu a ze zisku daného hotelu.

Mluvil jste o menší poptávce v regionech, je pro vás konkurencí Orea?

Ne, není, protože ta má v Praze jen jeden hotel a v ostatních krajích jsou její hotely rozmístěny jinde než
ty naše, k soupeření tudíž nemáme příležitost.

Určitě máte svou představu, jak budovat image firmy, chystáte nějaké novinky pro její podporu?

Chceme se co nejvíce dostat do povědomí jako silná a stabilní firma, které záleží na klientech. Připravujeme proto vlastní věrnostní program založený na načítání bodů za probydlené noci v hotelech celé naší sítě, podobně jako to mají letecké společnosti. Spustíme jej letos na podzim.

Na závěr mi to nedá a musím se zeptat na šachovnici na vašem stole. Co pro vás znamená?

Tuhle mi podepsal Garri Kasparov, s kterým jsem před časem hrál. Šachy jsou od dětství můj koníček,
který se loni propojil s mou profesí, když jsem přijal nabídku, abychom se stali spoluorganizátory 
šachového vlaku. Letos v říjnu pojedeme již podruhé, tentokrát po trase Praha–Drážďany–Vratislav–Piešťany–Vídeň–Praha. Během výletu do pěti krásných středoevropských měst si mohou účastníci zahrát
ve vlaku turnaj v rapid šachu. EuroAgentur se stará o catering a České dráhy jako partner vypravují
speciální vlak. Já se navíc opět zúčastním turnaje.

Tak přejeme hodně štěstí nejen v turnaji.

 

 

EuroAgentur.com: Hotely v Praze | Hotely v Karlových Varech | Hotely na Šumavě a další hotely

Copyright © 2007-2017 EuroAgentur Hotels&Travel a.s.
Všechna práva vyhrazena
Topinfo CMS