Tři králové

Datum: 3.1.2011

 

Bůh žehnej tomuto domuTři králové

Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť, všechno pomíjí,
Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí,
jeho láska stačí.

(Terezie z Avily)

Tři králové by měli přinést úlevu Zjevení páně a požehnání i všem hříšníkům a poutníkům v České republice. Příchod mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara byl v minulosti večerem kouzelným a jednou z nejoblíbenějších lidových oslav. Již ve středověku chodili o Tříkrálovém dni chlapci s hvězdou a zpívali náboženské písně s vánoční tématikou.

V Praze se letos můžeme těšit z průvodu Tří králů na velbloudech již 5.1.2011. Průvod vyjde z Arcibiskupského paláce v 15.30 hodin a na Hradčanském náměstí ho pozdraví a požehná arcibiskup Dominik Duka, poté se průvod vydá ke Svaté rodině na Loretánském náměstí, kde se králové pokloní malému Ježíškovi a předají mu své dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Od konce středověku je v západní Evropě v pramenech doložen obyčej žehnání vody, soli, křídy a kadidla a následné žehnáni obydlí s jejich pomocí. Byla s ním spojena magická zaklínání na ochranu domu. Nad dveře se o svátku sv.Tří králů psala svěcenou křídou písmena. Od dob třicetileté války obcházel na Tři krále všechny domy ve vesnici kněz doprovázený ministranty, kostelníkem, učitelem a žáky. Kněz se modlil a vykuřoval dům kadidlem nebo kropil světnice svěcenou vodou, ostatní zpívali. Na dveře či okenní rám napsal kněz svěcenou křídou velká písmena K(C) + M + B a příslušný letopočet.

V předvečer svátku se v některých krajích věštila zapálenou svíčkou délka života. I na Tři krále se lilo olovo a pouštěly se lodičky ze skořápek vlašských ořechů se zapálenými svíčkami. Mladá děvčata se ještě před východem slunce omývala sněhem, aby měla v novém roce pleť čistou a bílou jako Panna Marie. Pevné zdraví si prý mohl zajistit každý, kdo měl odvahu se o svátku sv. Tří králů na okamžik ponořit do ledové vody potůčku nebo řeky. Od stonání měla pomáhat v kostele posvěcená tříkrálová voda vypitá nalačno.

Tři králové Tři králové Tři králové

 

 

EuroAgentur.com: Hotely v Praze | Hotely v Karlových Varech | Hotely na Šumavě a další hotely

Copyright © 2007-2017 EuroAgentur Hotels&Travel a.s.
Všechna práva vyhrazena
Topinfo CMS