Hostivařské pamětihodnosti, Praha 10

Datum: 13.4.2010

Městská část Praha 15 instalovala v těchto dnech velmi zajímavou informační tabuli Hostivařských pamětihodností, ve kterých sídlí i dva objekty naší společnosti. V krátkosti vás seznámíme s jejich histrorií. 

Best Western Hotel Selský dvůr **** prošel náročnou rekonstrukcí bývalé usedlosti, která je poprvé zmiňována v Pozemkové knize v roce 1567, kdy držitelem gruntu byl po svém otci Martin Hoch. K roku 1654 je grunt v Berní rule uveden jako chalupa o 24 stryších. Novodobá podoba statku pochází z přelomu 18. a 19. století. Indikační skica Stabilního katastru v roce 1841 zachycuje zhruba stejnou dispozici obytného stavení, chléva a stodoly téměř čtvercového půdorysu. Velké stavení za dvorem bylo zbořeno. Podle posledního nájemce byl statek nazýván Koukalův. V současné době je v objektu Best Western Hotel Selský dvůr, který zachovává tradici selského stylu.

Centrála společnosti EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. sídlí v bývalém Dolejším mlýně, který je podle posledního nájemce nazýván též Blažkův. Dolejší mlýn, jenž měl mezi lety 1362 až 1567 ještě staršího předchůdce (roku 1434 je uveden Jíra mlynář), je doložen poté, co se roku 1541 stal pánem hostivařské tvrze a vsi Jan Koutský z Kostelce. K roku 1567 je jako jeho majitel v Pozemkové knize uveden Matěj mlynář, "který se přiženil ke Kateřině manželce své do mlýnu, za kterýžto Šimonovi mlynáři doplatil". Podle Berní ruly, roku 1654, ke mlýnu patřilo 21 strychů polí. Josefínský katastr eviduje v roce 1783 dům a mlýn, Stabilní katastr v roce 1841 zachycuje čtyři objekty. Mlýn měl na jižní straně náhon, vedoucí pod silnicí od Hořejšího mlýna a sloužil svému účelu až do 20. století. Podél náhonu stávalo obytné stavení a k němu kolmo přiléhala mlýnice. Dnešní podoba objektu pochází pravděpodobně z roku 1829, jeho vstupní průčelí má klasicistní ráz. V areálu se dochovala sýpka s cihelnými větracími průduchy, s datem 1904 ve štítu. Celý objekt prošel v roce 2004 náročnou rekonstrukcí.

Hostivařské pamětihodnosti

Koukalův statek - Hostivařské pamětihodnosti Hostivařské 
pamětihodnosti Dolejší mlýn - Hostivařské pamětihodnosti 

 

 

EuroAgentur.com: Hotely v Praze | Hotely v Karlových Varech | Hotely na Šumavě a další hotely

Copyright © 2007-2017 EuroAgentur Hotels&Travel a.s.
Všechna práva vyhrazena
Topinfo CMS