Společnost EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. obdržela další významné ocenění

obrázek
Společnost EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. obdržela další významné ocenění své profesní práce. Osvědčení Sdružení korektního podnikání převzal generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti pan Viliam Sivek na slavnostním předávání ocenění v závěru Evropského týdne kvality 6. – 12.11.2007 ve Španělském sále Pražského hradu.

Společnost EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. obdržela další významné ocenění své profesní práce. Osvědčení Sdružení korektního podnikání převzal generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti pan Viliam Sivek na slavnostním předávání ocenění v závěru Evropského týdne kvality 6. – 12.11.2007 ve Španělském sále Pražského hradu.

Sdružení Korektní podnikání bylo založeno profesními organizacemi výrobců, poskytovatelů služeb a obchodníků spolu s řadou firem z České republiky s cílem zlepšit obraz podnikání a podnikatelů u veřejnosti, kultivovat podnikatelské prostředí v České republice a zvýšit důvěru spotřebitelů ve vztahu k dodavatelům, obchodu a reklamě. Iniciativa ke vzniku sdružení vznikla mezi firmami a organizacemi, které se nehodlají smířit s paušálně špatným obrazem, který má podnikání u české veřejnosti a který poškozuje poctivé a slušné podnikatele.

Sdružení hodlá prostřednictvím dobrovolného dodržování Kodexu "Korektní podnikání" oddělit poctivé a seriózní podnikatele a firmy od těch subjektů trhu, které trvale poškozují pověst podnikatelského stavu v naší zemi.

Osvědčení si velice vážíme především z důvodu, že naše společnost byla oceněna za sociální odpovědnost vůči zaměstnancům a partnerům, ekologické myšlení a ekonomické výsledky výkonné společnosti, která se dlouhodobě prosazuje na trhu.

Denním poskytováním kvalitních služeb v rámci cestovního ruchu přispíváme k dobrému jménu České republiky v oblasti turismu a gastronomie.

 

 

EuroAgentur.com: Hotely v Praze | Hotely v Karlových Varech | Hotely na Šumavě a další hotely

Copyright © 2007-2017 EuroAgentur Hotels&Travel a.s.
Všechna práva vyhrazena
Topinfo CMS