Pracovní snídaně s významnými osobami

obrázek
Slovensko-Česká obchodní komora, jíž jsme aktivními členy, zahájila dne 28.6.2007 v našem pražském EuroAgentur Hotel Crystal Palace první ze série připravovaných „Pracovních snídaní s významnou osobou“...

Slovensko-Česká obchodní komora, jíž jsme aktivními členy, zahájila dne 28.6.2007 v našem pražském EuroAgentur Hotel Crystal Palace první ze série připravovaných „Pracovních snídaní s významnou osobou“.

Členům i nečlenům obchodní komory bude touto formou dána možnost hovořit s představiteli státní správy a dalšími významnými hosty České i Slovenské republiky o aktuálních tématech a problémech.

Na první snídani přijal pozvání poslanec Evropského parlamentu PhDr. Vladimír Železný. Přátelská atmosféra celé akce otevřela živou diskusi, kde se hovořilo o čerpání strukturálních fondů, o možnostech rozvoje další spolupráce mezi českými a slovenskými podnikateli a o práci v Evropském parlamentu a připravované legislativě.

 

 

EuroAgentur.com: Hotely v Praze | Hotely v Karlových Varech | Hotely na Šumavě a další hotely

Copyright © 2007-2017 EuroAgentur Hotels&Travel a.s.
Všechna práva vyhrazena
Topinfo CMS